Erkende Kwaliteit

Vonera Uitvaartopleidingen is een erkend opleidingsinstituut.

Geregistreerd in het CRKBO

Vonera Uitvaartopleidingen is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De inschrijving betekent dat ons opleidingsinstituut voldoet aan de gestelde eisen en aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Zo is de kwaliteit en professionaliteit van onze onderwijsinstelling gewaarborgd.

Opleidingen die zijn erkend door en ingeschreven zijn in het CRKBO-register zijn vrijgesteld van btw. Dat geeft een hoop voordelen voor jou als student.