Geregistreerd Opleidingsinstituut

Vonera Uitvaartopleidingen is een geregistreerd opleidingsinstituut.

Geregistreerd in het CRKBO

Vonera Uitvaartopleidingen is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De inschrijving betekent dat ons opleidingsinstituut voldoet aan de gestelde eisen en aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Zo is de professionaliteit van onze onderwijsinstelling gewaarborgd.

Opleidingen die zijn ingeschreven in het CRKBO-register zijn vrijgesteld van btw.